LP/2021/194 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z... 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.rtf 54 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia_-sprava.rtf 65 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 188 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna.rtf 89 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_osobitna.rtf 76 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.rtf 79 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.rtf 213 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 44 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.rtf 214 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
oznamenie.rtf 54 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať