LP/2020/526 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2015 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný_materiál.docx 18 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
predkladacia_správa.docx 20 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
dôvodova_vseob.docx 19 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
dôvodova_osob.docx 18 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
konsolidované_znenie_vyhlášky_MZ_SR_NRZp.rtf 70 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
doložka_vybraných_vplyvov.docx 22 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať