LP/2020/473 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa----osobitná.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy,-zamestnanosť-vo-verejnej-správe-a-financovanie-návrhu.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal-na-MPK.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať