LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
MPK_011805_predkladacia_sprava.rtf 68 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
MPK_011805_dovodova_sprava_vseobena_cast.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
MP_011805_dovodova_sprava_osobitna_cast-(automaticky-uložené).rtf 72 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
MPK_011805_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
MPK_011805_vlastny_material.rtf 130 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
KZ_postupy.doc 1000 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
MPK_011805_Oznamenie.rtf 54 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal_MPK.rtf 49 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať