LP/2020/282 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Úplné-znenie-vlastného-materiálu.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
037-HLAS-podvody-PI-a-IEP-do-MPK_fin.xlsx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
037-VYSV-podvody-PI-a-IEP-do-MPK_fin.docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
041-HLAS-AAML-PI-a-IEP-do-MPK_fin.xlsx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
041-VYSV-AAML-PI-a-IEP-do-MPK_-fin.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať