LP/2020/16 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_osobitna.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Oznamenie.rtf 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_pravneho_predpisu.rtf 702 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať