LP/2020/12 Piata správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastný-materiál.rtf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
predkladacia.rtf 45 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
obsah.rtf 122 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-1.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-3.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-4.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-5.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-6.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-7.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-8.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-9.docx 401 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-10.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
titulná-strana.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
zoznam-príloh.rtf 116 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
zoznam-skratiek.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať