LP/2019/93 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
356-dolozka_vybranych_vplyvov.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
356-analyza-vplyvov-podnikatelske-prostredie.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
356-analyza-socialne-vplyvy.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tabulka_zhody.docx 45 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastny_mat.docx 39 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
356-dovodova_sprava.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
009_2---Stanovisko-Skratene-opatovne-PPK.docx 24 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať