LP/2019/754 Návrh na schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_Obal-vláda.rtf 69 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.rtf 293 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Návrh-uznesenia-NR-SR.rtf 285 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
04_Doložka-prednosti-pred-zákonmi-SR.rtf 114 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
05_Dolozka-vybranych-vplyvov.rtf 194 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Vlastný-materiál.rtf 136 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
07_Vyhlásenie-predkladateľa.rtf 159 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať