LP/2019/615 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Príloha-č.-1-Učiteľ.xlsx 69 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2-MOV.xlsx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3-Vychovávateľ.xlsx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4---Korepetítor.xlsx 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-5---Školský-tréner.xlsx 12 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-6---Pedagogický-asistent.xlsx 12 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-7---Zahraničný-lektor.xlsx 9 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-8---Školský-špeciálny-pedagóg.xlsx 12 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-9---Učiteľ-profesijného-rozvoja.xlsx 10 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-10---Psychológ,-školský-psychológ.xlsx 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-11---Špeciálny-pedagóg,-terénny-špeciálny-pedagóg.xlsx 12 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-12---Kariérový-poradca.xlsx 13 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-13---Logopéd-školský-logopéd.xlsx 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-14---Liečebný-pedagóg.xlsx 10 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-15---Sociálny-pedagóg.xlsx 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-16---Doklady.xlsx 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_Vyhláška.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dovodova-sprava-osobitna-cast.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_dolozka_zlucitelnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3_Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 36 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať