LP/2019/551 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
01_vlastnymat.doc 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_vseobecna.doc 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_osobitna.doc 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
08_priloha.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať