LP/2019/344 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
03_odôvodnenie-k-opatreniu-01_2019_vfinal.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov_01_2019_vfinal.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov_podnikateľské-prostredie_01_2019_vfinal_PP_KOMISIA.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov_rozpočet-verejnej-správy_01_2019_vfinal.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Opatrenie_012019__vfinal.docx 38 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať