LP/2019/132 Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2019_02_11_uznesenie_material_FINAL_02.docx 267 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať