LP/2018/952 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Príloha-č.-1-a-2.docx 109 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6_správa-o-účasti-verejnosti_scenár-2.docx 32 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 34 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_doložka-vplyvov.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_príloha_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
8_príloha_analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy,-na-zamestnanosť-vo-verejnej-správe-a-financovanie-návrhu.docx 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 4 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať