LP/2018/869 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.doc 123 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
príloha-č.-05-(druhová-karta).xls 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-7a-(záznam-o-nakladaní).xls 84 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
dôvodová-správa.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava_osobitná-časť.rtf 126 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.rtf 165 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-zivotne-prostredie.rtf 91 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
obal.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie.rtf 551 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie_príloha-č.-04-(evidenčný-zoznam).doc 55 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie_Príloha-č.-08-(POP).xls 65 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie_priloha-č.-09-(POP-foto).doc 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie_priloha-č.-10-(POP-chovné-skupiny).doc 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať