LP/2018/865 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_sprava.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvy.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_mat.docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.docx 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať