LP/2018/558 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........... č. 07045-xx/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.rtf 255 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na-_rozpocet.rtf 292 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_-prostredie.rtf 135 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova_-sprava.rtf 54 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať