LP/2018/528 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jany Vaľovej a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 29 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dolozka-vplyv.rtf 89 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-zluc-(5).rtf 83 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dovodova-osob-(12).rtf 77 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-všeob.rtf 63 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
obal-NR-SR.pdf 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
oznam-(3).rtf 82 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
predkladacia-(4).rtf 325 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
stanovisko-MF-SR.pdf 24 kB null Prevziať Prevziať
uznesenie-(4).rtf 321 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
vlastny-mat-(37).rtf 84 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať