LP/2018/482 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 118 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---všeobecná-časť.rtf 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_-dôvodová-správa---osobitná-časť.rtf 53 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
7_Doložka-zlučiteľnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
9_-tabuľka_zhody.rtf 759 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10_LVD_konsodiované-znenie_.rtf 335 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať