LP/2018/443 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti-návrhu-právneho-predpisu-s-právom-EÚ.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
RP_analýza-sociálnych-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať