LP/2018/420 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02vlastnymat.rtf 107 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
08verejnost.rtf 111 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
05osobitna.rtf 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04vseobecna.rtf 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať