LP/2018/37 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Riadne-predbežne-stanovisko-nariadenie.doc 99 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Priloha-nariadenie.pdf 827 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vplyvy-na-podnikatelske-prostredie-investičné-spoločnosti-nariadenie.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
006---PPK_MF-SR_navrh-nariadenia-EP-a-R-o-prudencialnych-poziadavkach.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať