LP/2018/31 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_sprava-o-ucasti-verejnosti.rtf 116 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
9_tabuľka-zhody_80_181.doc 349 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
1_vlastny_material_MPK.docx 46 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 5 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať