LP/2018/304 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne-stanovisko_UCC.doc 74 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
obal.rtf 51 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal.rtf 51 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
ST-8794-2018-INIT-SK.pdf 501 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
ST-8794-2018-INIT-EN.pdf 392 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov.docx 16 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať