LP/2018/298 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
4-Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
8-Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3-Vlastný-materiál.doc 374 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7-Analýza-vplyvov-na-rozpočet.doc 143 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať