LP/2018/29 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ..., ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná-časť-.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Príloha.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať