LP/2018/265 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2017

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Súhrnná-správa-o-stave-plnenia-úloh-zámerov-a-cieľov-MP-za-rok-2017.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha,vlastný-materiál-Súhrn.správy-2017-MP.docx 280 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh-záznamu.doc 41 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať