LP/2018/222 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vyhlaskaPosudenieVplyvu_Dovodova-sprava__všeobecná-časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
VyhlaskaPosudenieVplyvu_Dovodova-sprava_osobitná-časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhlaska_posudenie-vplyu_vl-mat.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.rtf 168 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať