LP/2017/92 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 – 2046

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_uvod_SNP.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_rozpočet-_SNP.rtf 295 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_služby_SNP.doc 122 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_socialne-vplyvy_SNP.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zp_SNP.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka_podnikateľské_SNP.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material_PS-o-CHVU-SNP.doc 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-6.1_Mapa-predmetu-ochrany.pdf 414 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-6.2_Mapa-vlastnícko-užívateľských-vzťahov.pdf 754 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-6.3_Mapa-využitia-územia.pdf 465 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-6.4_Iná-dokumentácia-(porastová-mapa).pdf 530 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať