LP/2017/907 Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-Návrh-uznesenia-vlády-SR.rtf 299 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2.-Predkladacia-správa.doc 30 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3.-Návrh-uznesenia-NR-SR.rtf 68 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
4.-Text-dohody-v-slovenskom-jazyku.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6.-Doložka-prednosti-medzinárodnej-zmluvy-pred-zákonmi-SR.docx 15 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
7.-Doložka-vybraných-vplyvov.rtf 203 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8.-Vyhodnotenie-pripomienkového-konania.docx 11 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9.-Návrh-komuniké.rtf 44 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
5.-Text-dohody-v-anglickom-jazyku.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať