LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
1_vlastny_material.docx 37 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_Dôvodová_správa_všeobecná.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_Dôvodová_správa_osobitna.doc 81 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
0_obal_MTZ.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
00_oznam.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_predkladacia_sprava.doc 51 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať