LP/2017/834 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov-MPK.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet_vs_MPK.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov_MPK.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.rtf 50 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.rtf 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný_material.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať