LP/2017/641 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14770/2017-74,ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_matrial_velke.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
odovodnenie_velke.rtf 112 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
navrh_velke_konsolidovane.pdf 118 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
navrh_-poznamky_velke_konoslidovana.pdf 171 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_1_prva_cast.pdf 96 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať