LP/2017/569 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve formou dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.doc 69 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 184 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 239 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1.doc 92 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2.doc 182 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3.doc 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4.doc 128 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-5-.doc 31 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať