LP/2017/208 Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ....2017 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 84 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 47 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať