LP/2017/141 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
príloha-č.1.rtf 84 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
príloha-č.1.pdf 501 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2.rtf 4 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2.pdf 4 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.rtf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.pdf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať