LP/2016/942 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0.-Obal--vláda-AKHEP.doc 26 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2.-Predkladacia-správa-vláda-AKHEP.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
1.-Uznesenie-vlády-SR-AKHEP.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3.-AKHEP-vlastny-material.rtf 528 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_1.xlsx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_2.xlsx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_3.xls 186 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_4.xls 107 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_3a.docx 770 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_4a.docx 724 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_5.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_6.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_7.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-Prílohy---titulné-listy.docx 13 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4.-Doložka-vybraných-vplyvov-2016-AKHEP.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5.-Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6.-Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie-AKHEP.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7.-Stanovisko-3007_2015_AKVHEP.doc 1021 kB null Prevziať Prevziať
8.-Doložka-vplyvov-na-ŽP_AKHEP.doc 800 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9.-Návrh-Komuniké-AKHEP.docx 12 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
10.-Vyhodnotenie-MPK.rtf 121 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať