LP/2016/863 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti_na_tvorbe_pravneho_predpisu.doc 34 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_informatizaciu_spolocnosti.doc 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_sluzby_verejnej_spravy_pre_obcana.doc 111 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_zivotne_prostredie.doc 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 6 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať