LP/2016/566 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.rtf 130 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.rtf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať