LP/2016/1134 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastný-materiál.doc 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1---vydané-aproximačné-nariadenia-vlády-SR-v-II.-polroku-2016.docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2-–-zámer-prijímania-aproximačných-nariadení-vlády-SR-v-I.-polroku-2017.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať