LP/2016/1115 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
navrh_uznesenia_vlady_SR.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
tlac_305.docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_305-stanovisko_fin.pdf 25 kB null Prevziať Prevziať
tlac_305-obal.pdf 153 kB null Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať