LP/2016/1105 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 295)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
tlac_0295-paragrafove_znenie.rtf 55 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0295-dovodova.rtf 87 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0295-obal.pdf 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0295-stanovisko_fin.pdf 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať