LP/2016/1068 Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 - 2016

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.doc 83 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
SPRÁVA-O-STAVE-POUŽÍVANIA-JAZYKOV-NÁRODNOSTNÝCH-MENŠÍN.doc 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1-Dotazník-pre-orgány-územnej-samosprávy-(obce)-o-používaní-jazykov-národnostných-menšín.doc 100 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2-Dotazník-pre-orgány-miestnej-štátnej-správy-o-používaní-jazykov-národnostných-menšín.doc 88 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3-Dotazník-pre-právnické-osoby-zriadené-územnou-samosprávou-o-používaní-jazykov-národnostných-menšín.doc 95 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4-Dotazník-pre-organizačné-zložky-Policajného-zboru-o-používaní-jazykov-národnostných-menšín.doc 62 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-5-Dotazník-pre-organizačné-zložky-záchranných-zborov-o-používaní-jazykov-národnostných-menšín.doc 43 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-6-Zoznam-a-počet-konkrétnych-nedostatkov-v-aplikačnej-praxi-zákona-č.-184-1999-Z.-z.-identifikovaných-na-základe-dotazníkového-prieskumu.doc 72 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-7-Jazykové-práva,-ktorých-dodržiavanie-je-povinné-a-ich-nedodržanie-nie-je-správnym-deliktom.doc 57 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-8-Jazykové-práva,-ktorých-uplatňovanie-stanovuje-zákon-č.-184-1999-Z.-z.-ako-možnosť.doc 74 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať