LP/2022/333 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z.../2022, ktorým sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
dovodova-sprava-vseobecna-cast.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava-osobitna-cast.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
dovodova-sprava-vseobecna-cast.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava-osobitna-cast.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-vplyvov-nová.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
návrh-oznámenia-do-Z.z..docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál_rev.docx 818 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať