LP/2020/489 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-opatrenie-.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-opatrenie-na-komisiu.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny-material-na-komisiu-final.docx 64 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania-na-komisiu-final.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-opatrenie-na-komisiu-final.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať