LP/2020/455 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... č.MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
MPK_011805_predkladacia_sprava.rtf 68 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
MPK_011805_dovodova_sprava_vseobena_cast.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
MPK_011805_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
011805_dolozka_vybranych_vplyvov_komisia.rtf 195 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
011805_dovodova_sprava_osobitna_cast_komisia.rtf 74 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
011805_obal_komisia.rtf 50 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.rtf 135 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
20201217stanoviskoLRV.pdf 58 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
011805_KZ_opatrenie_23054.doc 1000 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Oznamenie_zbierka.rtf 54 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať