LP/2020/35 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
odôvodnenie-všeobecná-časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-sociálnych-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 88 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
odôvodnenie-osobitná-časť.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať