LP/2020/16 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Oznamenie.rtf 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_pravneho_predpisu.rtf 702 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.rtf 49 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_osobitna.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať