LP/2024/13 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 45 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00_obal_nrsr.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_vlastnymat.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
02_dôvodová-správa_NRSR_v.r..docx 101 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
03_tab_zhod_2022-738.docx 86 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať