LP/2021/439 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_paragrafove_znenie.docx 52 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_dovodova_sprava.docx 102 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať